top of page

Fröbel genom Frost

Under 2023 och 2024 arbetade jag med en Artists´Book som jag döpt till Fröbel genom Frost. 

Att ”gripa för att begripa” är ett bra uttryck för att sammanfattta Friedrich Fröbels filosofi kring de Lekgåvor för barn som han utarbetade under första delen av 1800-talet. Han räknas som Kindergartens fader och har haft stor betydelse för barnträdgårdar och förskolor över hela världen. Och för barnpedagogiken med många efterföljare. Boken har också kommit att bli ett inlägg i den diskussion som finns i samhället just nu och som handlar om att barn har sämre grov- och finmotorik jämfört med tidigare generationer. 

Boken är gjord i boktryck med linoleumsnitt och collage. Texten är satt i bly. På vänstersidor visar jag de 20-tal Lekgåvor, eller Lekövningar skulle man kunna översätta det med, som Fröbel utformade. Och på högersidor finns min tolkning av Lekgåvorna. Boken mäter 34 x 34 cm och är bunden med mjuka band för hand. Upplagan är 8 exemplar. 

Den var utställd första gången på Grafiska Sällskapet mars/april 2024 tillsammans med den nybildade gruppen Ex Libris, som jag ingår i, och som också ställde ut sina Artists Books. 

Inlaga fröbel

Nedan följer ett antal av Fröbels Lekgåvor.

bottom of page